Werken bij OR-Coach.nl
Bedrijven
Werken bij

OR-Coach.nl

Over OR-Coach.nl

OR-Coach.nl wil nieuwe impulsen geven aan medezeggenschap, door ondernemingsraden te helpen binnen de onderneming een gezagvolle positie op te bouwen. We doen dat door middel van een combinatie van coachen, opleiden en advies en door het gebruik van innovatieve tools te stimuleren. Met name dit laatste opent nieuwe mogelijkheden voor de OR: een betere beheersing van het medezeggenschapsproces, de communicatie met de achterban naar een hoger plan, het overleg met de bestuurder beter gedocumenteerd en ter zake kundiger.

 

Historie bedrijf

OR-Coach.nl is de handelsnaam van H2R v.o.f., dat in 2015 is opgericht door Rob van Etten en Hans Hautvast, vanuit de overtuiging dat ondernemingsraden een completere begeleiding nodig hebben dan eens per jaar een aantal dagen op cursus. Beiden hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van ondernemingsraden, in verschillende rollen en in alle sectoren van onze economie. In de eerste twee jaren is een diverse klantenkring opgebouwd en zijn contacten gelegd met aanbieders van diverse tools en oplossingen voor specifieke problemen waar ondernemingsraden mee kampen. In toenemende mate wordt dit omgezet in een aanbod van innovatieve producten. In dat kader is OR-Coach.nl een van de oprichters van NIVOR.

 

Missie / motto

Door systematisch te werken aan uw gezag als ondernemingsraad èn als OR-lid, krijgt u èchte invloed.

 

Expertisegebieden MZ

OR-Coach.nl is expert in het ondersteunen van het dagelijkse OR-werk en blinkt in het bijzonder uit bij ondersteuning van veranderingsprocessen in uw onderneming, zoals reorganisaties, fusies en overnames of bedrijfsverhuizing. Daarnaast beschikken wij over expertise op het gebied van HR-beleid, arbeidsvoorwaarden en financiële analyse.

 

Producten en diensten MZ

Opleidingen voor de hele OR

 • Basisopleiding voor uw OR
 • Ken uw organisatie
 • Op het netvlies van uw achterban
 • Alles wat u moet weten va nveranderen
 • Persoonlijke vaardigheden als OR-lid
 • Leiding geven aan de OR
 • Ondersteuning van het dagelijkse OR-werk

 

Coaching en advies

 • Reorganisatie en veranderng
 • HR en Arbeidsvoorwaarden
 • Contra-expertise en onderzoek
 • Governance en leiderschap
 • Organisatie van de medezeggenschap

 

Tools

 • Juridische Opinie
 • Slimmr® Vergaderen

 

In welke branches actief

Industrie, Vervoer, Zorg, Overheid, ICT, Retail

 

Welke medewerkers zijn actief op NIVOR (profiel)?

Hans Hautvast is politicoloog en bedrijfskundige en heeft zich gespecialiseerd in strategisch gedrag van mensen in organisaties. Als begeleider van ondernemingsraden, maar ook als manager en bestuurder heeft Hans veel ervaring met onderhandelen en beïnvloeden, vooral in de context van veranderingen en reorganisaties. Ook is hij goed ingevoerd in praktische bedrijfsvoering. Voor hij OR-Coach.nl startte werkte hij onder andere jarenlang als trainer, consultant en manager bij Schouten & Nelissen en was hij directeur bestuurder van FNV Formaat. 'Ontwikkelaar van mensen en ideeën', zo omschrijft Hans zijn huidige rol. Hans is een ervaren trainer/consultant, heeft ruime bestuurlijke ervaring, is als mediator en bemiddelaar veelvuldig betrokken bij beslechten van geschillen op het gebied van sociale plannen, is voorzitter van verschillende adviesorganen en organiseert workshops en conferenties. Hij schreef onder andere het standaardwerk 'Inzicht in de OR bij de overheid' (SDU) en 'Leiderschap en Medezeggenschap' (Vakmedianet).

 

Rob van Etten is bestuurs- en bedrijfskundige en ondersteunt ondernemingsraden in complexe besluitvormingstrajecten waaronder voorgenomen fusies en samenwerkingsverbanden, verkoop en overnames, reorganisatie- en verandertrajecten en andere organisatiewijzigingen. Zijn expertise ligt enerzijds op het inzichtelijk maken en beïnvloeden van het krachtenveld, anderzijds op het maken van de vertaalslag van organisatiestrategie naar inrichting van de organisatie en onderliggende werkprocessen inclusief (gewenst) personeelsbeleid. Verder ondersteunt hij ondernemingsraden bij het werven en selecteren van commissarissen en toezichthouders. In 2015 heeft Rob samen met Hans Hautvast OR-Coach.nl opgericht. Hij werkte eerder als organisatieadviseur voor GITP en als trainer/adviseur voor Schouten & Nelissen en Stavoor. Hij heeft diverse publicaties in OR-vakbladen en het boek OR & Basis in de praktijkreeks van Reed Elsevier op zijn naam staan. Daarnaast is Rob al tien jaar lid van een dorpsraad, sinds enkele jaren als voorzitter.

 

Andere werkterreinen

Arbeidsverhoudingen, cliëntenparticipatie, digitale leeromgeving.

 

Aantal medewerkers totaal

2

 

Lid van / aangesloten bij

RMZO