Naleving wet op de ondernemingsraden

Juridisch journaal - Naleving wet op de ondernemingsraden

In dit journaal bespreekt Joost van Mierlo vier opvallende aspecten uit het laatste onderzoek 
naar de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Periodiek laat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek doen naar de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het laatste onderzoek dateert uit 2011. In dit rapport komen de resultaten van het onderzoek van begin 2017 aan bod. Het onderzoek richt zich daarnaast op het functioneren, de invloed en de waardering van de medezeggenschap.

Naast het gebruikelijke kwantitatieve onderzoek onder bedrijven naar de naleving van de WOR is op verzoek van de opdrachtgever in 2017 ook een ‘spiegelonderzoek’ onder werknemers uitgevoerd.

Ook nieuw in het onderzoek is een kwalitatief gedeelte waarin deskundigen, OR-leden en werkgevers en werknemersvertegenwoordigers is gevraagd te reflecteren op relevante onderzoeksresultaten en deze te voorzien van deskundig commentaar waardoor de kwantitatieve resultaten meer beleidsrelevantie krijgen en een dieper inzicht geven.

In dit journaal bespreekt Joost van Mierlo vier opvallende aspecten uit het laatste onderzoek naar de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)