Informatierecht ondernemingsraad

Juridisch journaal - Informatierecht ondernemingsraad

In dit journaal bespreekt Joost van Mierlo dit informatierecht van de ondernemingsraad aan de hand van de Uniface-beschikking: de wezenlijke invloed van de ondernemingsraad op de besluitvorming.

Een belangrijk recht van de OR is het informatierecht (artikel 31 WOR). De ondernemingsraad kan de ondernemer om informatie vragen over alle relevante zaken van de onderneming. De ondernemer is verplicht aan de OR informatie te geven over bijvoorbeeld financiële gegevens en het gevoerde sociale beleid.

Artikel 31 van de WOR regelt het informatierecht van de OR. Dit recht houdt in dat de ondernemingsraad zelf kan vragen om informatie die de OR denkt nodig te hebben. Ook bepaalt dit artikel op welke basisinformatie de OR recht heeft. De OR kan de ondernemer verzoeken de informatie schriftelijk te verstrekken. De basisinformatie betreft:

  • Rechtsvorm en statuten
  • Naam en woonplaats van de ondernemer
  • Zeggenschapsverhoudingen binnen de onderneming
  • Duurzame betrekkingen die de ondernemer onderhoudt
  • Organisatiestructuur

In dit journaal bespreekt Joost van Mierlo dit informatierecht van de ondernemingsraad aan de hand van de Uniface-beschikking: de wezenlijke invloed van de ondernemingsraad op de besluitvorming.