Juridisch journaal - De buitenlandclausule

Juridisch journaal - De buitenlandclausule

Leer meer over de buitenlandclausule en de uitzonderingen daarop in dit 4 minuten durende journaal . 

De OR heeft geen adviesrecht ten aanzien van besluiten over onderwerpen genoemd onder artikel 25 lid 1b WOR, als het om een andere onderneming gaat die in het buitenland is gevestigd.

 

De wet maakt echter een uitzondering als het besluit betrekking heeft op een andere onderneming in het buitenland. Zo besluit het artikel 25 lid 1 met de bepaling dat "het onder b. genoemde niet van toepassing is wanneer die andere onderneming in het buitenland is gevestigd" en het tevens niet te verwachten valt dat het besluit zal leiden tot belangrijke gevolgen voor een of meer Nederlandse ondernemingen van de ondernemer. Dit wordt de "buitenlandclausule" genoemd. Als het besluit wel belangrijke gevolgen heeft voor de Nederlandse onderneming dan heeft de desbetreffende OR het adviesrecht (over die gevolgen).

 

In dit journaal worden tevens de uitzonderingen op de buitenlandclausule besproken en toegelicht.